Inici


El model esportiu actual té com a tret diferencial fomentar els valors i hàbits saludables als nostres infants i joves.

Aquest aprenentatge afegit diu que tan important és guanyar una competició com aprendre’n els valors positius. Això els permet millorar i avançar no només en l’esport sinó en tots els àmbits de la vida.

Ara més que mai, els clubs, els esportistes i les famílies han de participar activament en la difusió i el coneixement d’aquest nou model esportiu.

Els entrenadors són un referent per als nens i joves i per això és tan important el seu rol. Han de tenir present que són també una eina d’integració social, de gènere i de capacitat, de respecte, de civisme i de convivència.

No hem d’oblidar que els infants i joves que practiquen esport formatiu tenen com a primera intenció gaudir de l’activitat i divertir-se. Cada esportista aprèn a esforçar-se, a jugar de manera respectuosa i a seguir unes normes establertes.

Els pares, mares i familiars, són els acompanyats d’aquests nens i joves. Són un referent i per tant, el seu comportament correcte i respectuós a les grades, amb els entrenadors, àrbitres i altres familiars és fonamental.

A l’Espai Psicològic Esportiu oferim xerrades i sessions d’assessorament per a tots aquells clubs esportius, entrenadors, esportistes, àrbitres i famílies que ho requereixin, per tal d’oferir les eines i tècniques per garantir l’èxit dels objectius proposats.


 

La idea fonamental és el treball en equip: arribar com un equip, marxar com un equip i tornar a casa com un equip.

Johan Cruyff (1947-2016)