Tallers


Tallers d’entrenament mental per optimitzar el rendiment dels esportistes

La finalitat d’aquests tallers és optimitzar el rendiment dels esportistes ajudant-los en la gestió de les seves emocions.
L’entrenament mental és tan important com l’apartat físic, tècnic o tàctic en la formació d’un esportista i tenir-ho present marca tota la diferència.
Impartim aquests tallers tant en clubs com en escoles esportives adaptant-los a tots els esports.
Els tallers tenen una durada d’1 hora aprox. i consten de tres parts:
En la primera es defineix el tema i els conceptes del taller fent servir sempre un vocabulari adaptat a l’esportista de manera que aquest pugui entendre perfectament l’objectiu de l’activitat.
A la segona es porta a terme la part pràctica del taller.
En la tercera i última part es realitza una reflexió final on els esportistes poden exposar la seva opinió i valorar l’experiència.

Llistat de tallers:

  • Gestió de l’ansietat en l’esport formatiu
  • Motivació i establiment d’objectius
  • Millora de la concentració en la pràctica esportiva