Mindfulness

La definició del Mindfulness, també anomenat consciència plena o atenció plena, és “la consciència que apareix en posar atenció de forma deliberada en el moment present, sense jutjar, observant com es desplega l’experiència del que estem vivint, moment a moment “Mindfulness ens ajuda a desenvolupar l’habilitat d’acceptar les coses tal com són. I com a conseqüència, viure amb menys patiment, gaudint del que és, més enllà de les nostres expectatives i judicis. Una eina molt útil per aplicar en la pràctica esportiva.

El Mindfulness es practica, a través de diferents activitats com la meditació, el ioga, la relaxació conscient i diferents jocs que ajuden a adonar-se de com actuem i reaccionem davant la vida.

Parar per observar-nos i escoltar-nos. Mirar cap endins, sense jutjar-nos. Recorre el nostre cos a través de la respiració. Jugar per fer conscient el nostre inconscient. Tot sense expectatives, amb un somriure i de la mà d’experts.

recursos propios