Tècniques i estratègies de motivació a l’Espai Psicològic Esportiu


A l’Espai Psicològic Esportiu tenim com a objectiu millorar el rendiment tant dels entrenadors com dels esportistes aplicant tècniques i estratègies de motivació. Assessorem, introduïm i fem un seguiment personalitzat de plans de motivació adaptat a les necessitats de cada club. L’observació individual i global, l’establiment d’objectius de rendiment tècnic, tàctic, físic i psicològic segons cada equip o club, ens permet establir i adaptar la millor estratègia de  motivació. L’obtenció d’un feedback de qualitat i de caràcter immediat permet i facilita una correcta intervenció.

El desenvolupament d’aquestes tècniques requereix una generosa disposició de temps i una important coordinació conjunta entre l’assessor, l’entrenador i els esportistes.

A l’Espai enfoquem les nostres tècniques de motivació en quatre punts bàsics:

  • Ús d’incentius
  • Establiment de metes
  • Entrenament imaginatiu
  • Reestructuració cognitiva

Els INCENTIUS són tots aquells estímuls externs que aconsegueixen influir en el comportament de l’esportista. Treballem amb els entrenadors i jugadors conjuntament per establir incentius positius reforçants, que incrementen les conductes desitjades i negatius encarats a evitar les no desitjades.

 

 

Les METES orienten les accions, ajuden a canalitzar l’esforç en una direcció determinada i a sostenir-lo en el temps. Amb aquest tipus d’intervenció ajudem a minimitzar les distraccions i permetem buscar les millors estratègies per assolir les fites marcades. Aquestes metes són importants que siguin realistes i clarament emmarcades en un termini concret de temps.

L’ENTRENAMENT IMAGINATIU realitzat de manera metòdica i amb plena consciència permet fer una correcta visualització ajuntant imatges i emocions. A l’Espai dediquem moltes de les nostres sessions a millorar la concentració, a la recuperació de lesions, al desenvolupament d’habilitats motores, a la millora de l’autoimatge i de l’eficàcia. Les nostres tècniques es basen en l’aprenentatge i en la pràctica de les repeticions imaginàries d’activitats físiques sense la participació de moviments musculars.

 

 

Canviar les creences de l’esportista que poden estar afectant el seu rendiment i motivació és el que fem en les nostres sessions de REESTRUCTURACIÓ COGNITIVA.  Treballem l’autoconfiança, el reconeixement de les respostes automàtiques i les frases subconscients que un es diu a si mateix.


 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *